Férový a udržitelný hodnotový řetězec společný pro Bergans, jeho zaměstnance i dodavatele

Každý den pracujeme na ochraně přírody a zajištění lidských a pracovních práv v našem výrobním a dodavatelském řetězci. Naším cílem je přispět k pozitivnímu vývoji komunit se kterými spolupracujeme.

Iniciativa pro férový obchod

Bergans je od roku 2009 členem Ethical Trading Initiative. Tato organizace je nově nazývána Ethical Trade Norway a je centrem zdrojů a hybnou silou pro etický obchod. Cílem této organizace je posílení pracovní etiky prostřednictvím propagování férových a slušných pracovních a enviromentálních podmínek napříč řetězcem dodavatelů v rámci oděvního průmysl.

Naše členství v Ethical Trade Norway nás zavazuje přijmout “Kodex chování”, který zahrnuje množství principů. Ethical Trade Norway pravidelně monitoruje a potvrzuje, že plníme “Kodex chování” v rámci všech nutných závazků a že poskytujeme podklady ve formě kurzů, tipů, apod. pro naše dodavatele. Naše účast na tomto projektu nám poskytuje možnosti spolupracovat s ostatními subjekty v rámci našeho odvětví. Díky této spolupráci dosahujeme lepších a hmatatelnějších výsledků pro zlepšení všech našich činností.

Každý rok zasíláme výsledky našeho postupu přímo centrále Ethical Trade Norway. Pokud máte zájem si report přečíst zde.

Kodex chování

Náš “Kodex chování” popisuje základní principy naší obchodní spolupráce s dodavateli. Obsahuje vše od lidských a pracovních práv, bezpečnosti práce, regulace použití chemikálií, ohleduplného zacházení se zvířaty nebo autorských práv.

Naši dodavatelé se musí zavázat, že vzali na vědomí náš “Kodex chování”, což je také podmínkou pro začátek obchodní spolupráce s novým dodavatelem.

Náš “Kodex chování” je dodržován díky pravidelným kontrolám v našich továrnách a diskuzích s našimi dodavateli o zlepšení programů, které “Kodex chování” obsahuje.

Kodex chování ke stažení najdete zde

Naši dodavatelé a výrobci

Bergans nevlastní žádné vlastní továrny, naši dodavatelé jsou ale experti na výrobu produktů jako jsou batohy, oděvy a další vybavení. Tito výrobci jsou naši nejdůležitější partneři a dlouhodobé partnerství a dialog jsou důležitou součástí našeho dodavatelského řetězce.

Seznam našich dodavatelů si můžete prohlédnout zde.

Použití chemikálií

Naše výrobky jsou na nejvyšší technologické úrovni a denně jsou vystavovány těm nejnáročnějším podmínkám. Chemikálie jsou důležitou, ale bohužel nezbytnou součástí výroby. Po celou dobu výroby máme plnou kontrolu nad chemikáliemi, které jsou použity při výrobě a následném ošetření produktů.

Ochrana klimatu

Oděvní průmysl se významně podílí na globálním oteplování. Naše planeta se ohřívá až příliš rychle. Není na co čekat. Je čas inovovat naše odvětví. Je čas na lídry ze Skandinávie. Proto jsme jedni ze zakládajících členů STICA – Švédské textilní iniciativy pro ochranu klimatu.

Globální oděvní a textilní průmysl produkuje významné množství skleníkových plynů a tím se podílí na globálním oteplování. Nejnovější analýzy odhadují tento podíl mezi 2% až 10% z celkového objemu vyprodukovaných skleníkových plynů. Pokud se naše odvětví nebude inovovat, je možné, že se zvýší podíl na produkci skleníkových plynů až na úroveň 26%. 

Většina ze skleníkových plynů vyprodukovaných naším odvětvím souvisí s výrobou materiálů, jejich transportem, uskladněním, péčí o produkt samotný a jeho likvidací. Protože jsou tyto dopady mimo kontrolu jedné společnosti, je nutné, aby se všechny zainteresované společnosti spojily a postupovali společně v návrzích řešení směrem k dodavatelům, vládám, finančním organizacím a v neposlední řádě zákazníkům.

Švédska iniciativa pro ochranu klimatu cílí na podporu oděvních a textilních společností operujících na Skandinávských i mezinárodních trzích, podporuje je v určování cílů na bázi vědeckého zkoumání a snížení produkce skleníkových plynů s ohledem na mezinárodní cíl Spojených národů dohodnutý v rámci Pařížské dohody.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *