Lanová dráha Sněžka

Nejčastějším výchozím místem výletu na Sněžku je malebné horské městečko Pec pod Sněžkou (750 m n.m.). Vyjít můžete pěšky buď Obřím dolem kolem Slezské boudy a nebo přes Růžohorky a Růžovou horu. Nejsnadněji se na nejvyšší vrchol České republiky dostanete lanovou dráhou Pec pod Sněžkou – Sněžka.

Tradiční dvousedačková lanovka vyvážela celoročně turisty od roku 1949 až do 2.9.2012, kdy byl její provoz ukončen. Za tuto dobu lanovka přepravila na 20 miliónu turistů a na vrchol Sněžky vyvezla více než 7,2 miliónu cestujících.

Od 21.12.2013 je v provozu nová lanová dráha LEITNER A.G. z Itálie, která je jedním ze dvou největších výrobců horských dopravních zařízení na světě. Lanová dráha vede v původní trase, pouze spodní stanice v Peci p.Sn. je posunuta níž k chatě Lesovna. Jedná se o dvouúsekovou lanovou dráhu se třemi nástupními stanicemi Pec pod Sněžkou – Růžová hora – Sněžka. Systém lanovky – jednolanová oběžná lanová dráha se čtyřmístnými uzavřenými kabinami, které se ve stanicích odpojují od tažného lana.

V lednu 2012 uplynulo již 63 let od chvíle, kdy sedačky legendární lanovky na Sněžku svezly své první pasažéry. Ač to zní neuvěřitelně, lanovka byla i po 63 letech v provozu prakticky v původním stavu a byla tak nejstarší provozovanou lanovkou u nás. Právem patřila také mezi nejznámější a nejnavštěvovanější lanovky v České republice.

Vrchol Sněžky, nejvyšší hory České republiky, je turisty navštěvován od pradávna. Již v roce 1681 zde byla postavena čtrnáctimetrová kaple sv. Vavřince. V roce 1850 následovala Slezská bouda a v roce 1868 také Česká bouda s poštovním úřadem a telegrafem.
S oživením turistiky po 2. světové válce bylo ve druhé polovině 40. let rozhodnuto postavit na Sněžku lanovou dráhu. Po lanovkách na Černou horu, Ještěd, Pustevny a Pláň v pořadí pátou na území dnešní České republiky. Původně byla zvažována varianta, kdy by lanovka vedla z Obřího dolu přes rokli Rudníku k Obří boudě a odtud na Sněžku, ta však byla zamítnuta a bylo rozhodnuto ve prospěch varianty s mezistanicí na Růžové hoře. Vybrána byla nabídka znárodněné chrudimské Transporty n.p. (dříve Wiesner Chrudim), která na základě zakoupené licence od švýcarské firmy Von Roll nabídla novou technologii lanové dráhy, t.j. odpojitelné dvousedačkové lanovky. Na sedačky se nastupuje za klidu, jejich posun ve stanicích a vypouštění na trať zajišťuje obsluha. Typickým znakem lanovek typu VON ROLL – VR 101 je provedení sedaček, kde cestující sedí bokem ke směru jízdy.
Výstavba lanové dráhy na Sněžku byla zahájena 1.11.1947 odlesněním trasy prvního úseku, navážením potřebného materiálu a postavením pomocné dopravní lanovky od Lesovny na Růžovou horu. V letech 1948 pak výstavba pokračovala betonováním základů stanic a podpěr a montáží technologie. Celková hodnota stavby lanové dráhy včetně stavebních prací a výkresové dokumentace byla podle předběžného rozpočtu vyčíslena na 4 796 900,- korun. Stavební část zajistily Československé stavební závody, závod TESKO.

15. ledna 1949 byl slavnostně zahájen provoz na prvním úseku na Růžovou horu. Zájem veřejnosti byl obrovský, vždyť hned v prvním roce převezla lanovka směrem nahoru 112 200 osob a směrem dolů 82 291 osob. Mezitím probíhaly dokončovací práce na druhém, delším úseku z Růžové hory až na vrchol Sněžky. I zde byla důležitým pomocníkem nákladní lanovka. Zkušební provoz byl zahájen 10. listopadu 1949, od 1. července 1950 je pak i druhý úsek v trvalém provozu. Původně se počítalo s průběžným provozem bez přestupování v mezistanici Růžová hora, kde by se sedačky mezi oběma úseky přesouvaly ručně po kolejnici, nakonec bylo ale rozhodnuto o trvalém odděleném provozu obou úseků (mj. i z důvodu rozdílných typů sedaček na obou úsecích).
Provozovatelem lanové dráhy byly od počátku Československé státní dráhy. Začátek provozu nebyl zcela jednoduchý, zkušenosti s provozem lanových drah měl tehdy jen málokdo. K první větší úpravě došlo již po několika letech, kdy byly elektromotory přemístěny pod konstrukci poháněcí stanice na betonový základ (původně byly umístěny na této konstrukci). Dále bylo v prvních letech nutno odstranit řadu technických problémů a provést mnoho vylepšení. Další problémy souvisely s extrémními klimatickými podmínkami na Sněžce, kdy se na podpěrách druhého úseku tvořily silné námrazy a docházelo tak k vypadávání dopravního lana z kladkových baterií. V letech 1962-63 proto provedla firma Transporta Chrudim rekonstrukci tratě druhého úseku, při níž byly některé podpěry sníženy, jiné zcela odstraněny nebo naopak přidány. Tato úprava sice situaci zlepšila, ale zcela neodstranila. V zimě roku 1968 došlo dokonce k pádu lana na všech podpěrách od č. 3 výše, jeho zpětné nahazování pak zabralo 5 dní. V roce 1982 byla provedena rekonstrukce brzd, zabezpečovacího zařízení a elektrické instalace, tak aby zařízení lanovky vyhovovalo tehdy nové normě ČSN 27 3005.

Provoz lanovky je zejména na druhém úseku velmi často ovlivněn silným větrem. Téměř polovinu dní v roce tak druhý úsek bývá z tohoto důvodu mimo provoz. Nejvíce je větrem ovlivněna závěrečná část tratě pod horní stanicí, kde vede trasa lanovky jen kousek nad hranou Obřího dolu. Na vrcholu Sněžky často vítr dosahuje v nárazech až 200 km/hod (55 m/s).

Již v 70. letech se začala projevovat nedostatečná přepravní kapacita lanovky, v letním období při pěkném počasí se u dolní stanice v Peci tvoří až čtyřhodinové fronty. Vůbec největší návštěvnost zaznamenala lanovka v letech 1972 a 73, kdy bylo v každém z těchto let přepraveno více než 250 000 cestujících. Celkem pak lanovka od roku 1949 až do současnosti vyvezla na Sněžku více než 7 milionů osob.

Životnost technologie lanové dráhy byla výrobcem předpokládaná na 17 let. To že je lanovka na Sněžku v provozu v prakticky v původním stavu již 63 let zní takřka neuvěřitelně.

Proto se již od roku 1976 uvažuje o výstavbě zcela nové, modernější lanovky. V tehdejší studii se počítalo s dvoulanovým systémem čtyřmístné kabinky z Transporty. Koncem 80. let pak bylo vypracováno několik dalších studií, kdy bylo uvažováno o nabídce rakouské firmy Girak na moderní šesti- nebo osmimístnou kabinkovou lanovku a prodloužení trasy prvního úseku až k Lesovně.

V roce 1997 byla lanovka stejně jako ostatních pět lanovek Českých drah (Sněžka, Černá hora, Komáří Vížka, Javorový vrch a Ještěd) zprivatizována. Novým majitelem se stala z 51 Malá Úpa (v roce 1999 se 100.

Již v roce 1999 zahájil provozovatel přípravné práce směřující k výstavbě nové lanové dráhy. Byla vypracována studie, která počítala se zcela novou trasou prvního úseku a posunutím dolní stanice blíže k centru města. Na prvním úseku se počítalo s odpojitelnou čtyřsedačkovou lanovkou o délce 1628 metrů na Růžohorky, zpět do Pece měla vést 1964 m dlouhá sjezdová trať. Výběrové řízení na dodávku prvního úseku vyhrála firma Leitner. Z Růžohorek na Sněžku pak měla pokračovat čtyřmístná kabinková lanovka s délkou 2971 metrů a se samočinnou úhlovou stanicí na Růžové hoře (v místě dnešní stanice), která by odklonila trasu o 8-10° do směru současného druhého úseku. S touto variantou ovšem nesouhlasily orgány ochrany přírody, ty podmiňovaly výstavbu lyžařského areálu na Růžohorkách ponecháním původního druhého úseku pouze “na dožití”. Výstavba nové lanovky tak byla opět odsunuta.

Teprve v dalších letech došlo ke shodě s orgány ochrany přírody, kdy byla vybrána varianta rekonstrukce lanovky v původní trase z Pece na Sněžku a s posunutím dolní stanice k chatě Lesovna. Tentokrát se podařilo najít kompromis s mnoha podmínkami a získat souhlasné stanovisko ochrany přírody. Přípravy rekonstrukce tak po dlouhých 30 letech mohly začít. V obou úsecích byla vybrána technologie osmimístné kabinkové lanovky. Po zapracování všech podmínek výstavby bylo rozhodnuto o výstavbě čtyřmístné kabinkové lanovky. Zásadním bodem kompromisu je, že přepravní kapacita nové lanovky nepřevýší kapacitu současné lanovky, tzn. 250 osob za hodinu.

Výstavbě nové lanové dráhy na Sněžku tedy již nic nebránilo. Stavba byla zahájena 1.9.2011. Provoz původní lanovky v úseku na Sněžku byl ukončen dne 13.5.2012 a dále byl v provozu pouze úsek z Pece na Růžovou horu. K úplnému ukončení přepravy turistů původní lanovkou došlo v neděli 2. září 2012.

Technická data

Typ: VON ROll, typ VR 101

Výrobce: Transporta Chrudim (v licenci Von Roll)

 

Druh: dvouúseková osobní visutá jednolanová dráha oběžného systému s odpojitelnými dvoumístnými sedačkami a třemi nástupními stanicemi.

Prostorová specifikace – nadmořská výška stanic:

stanice Pec p.Sněžkou: 890 m.n.m.

stanice Růžová hora (přestupní): 1354 m.n.m.

stanice Sněžka: 1594 m n.m.

Technické údaje:

 

1.úsek

2.úsek
 

Pec p.Sn. – Růžová hora

Růžová hora – Sněžka

V provozu od:

15.1.1949 1.7.1950

Šikmá délka:

1560 m 1967 m
Převýšení: 464 m 240 m
Průměrný sklon: 31,20 % 12,86 %
Tažná větev: pravá pravá
Umístění pohonů: Růžová hora Růžová hora
Systém napínání: závažím ve stanici Pec p.Sn. závažím ve stanici Sněžka
Hmotnost závaží: 5,3 tun 12 tun
Výkon hlavního pohonu: 75 kW 55 kW
Dopravní rychlost: 2,5 m/s 2,5 m/s
Čas jízdy: 10,5 min 13,2 min
Průměr dopravního lana: 23 mm 23 mm
Typ dopravního lana: šestipramenné Warrington 6 x K13W-SFC 1570 B Zz
Průměr napínacího lana: 40 mm 40 mm
Typ napínacího lana: šestipramenné Seal 330 drátů, vinutí XP, ČSN 02 4346.45
Časový interval sedaček: 28,8 s 28,8 s
Vzdálenost sedaček: 72 m 72 m
Počet sedaček: 44 55
Počet podpěr: 19 23
Přepravní kapacita: 250 osob/hod. 250 osob/hod.
Poznámka:od zahájení provozu bylo použito:    
Dopravního lana: 26 kusů 28 kusů
Napínací lana: 10 kusů 9 kusů
Z toho do konce roku 1959 bylo lano vyměněno na dolním úseku 9x a na horním 7x.    

 

Kontakt

Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou
tel.: +420 499 405 528, +420 499 405 527
Informace o provozu: +420 499 405 531
email: info@snezkalanovka.cz
www.snezkalanovka.cz
ISO 9001: 2001
ISO 14001: 2005