Horská služba

Horská služba existuje v ČR již od roku 1934. Po celou dobu své existence pomáhá lidem, kteří se dostanou do problémů v horských oblastech. Tím, jak se zvyšuje návštěvnost českých hor, roste také celkový počet úrazů. Horskou službu naleznete nejen v lyžařských střediscích, ale její služebny pokrývají všech 7 oblastí po celé ČR. Horská služba nosí oblečení BERGANS.

Poslání a úkoly

Horská služba ČR při výkonu své činnosti zejména:

 • Organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu.
 • Poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných.
 • Vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor.
 • Zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS.
 • Provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení.
 • Spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně bezpečnostních materiálů.
 • Informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeníchHS k zajištění bezpečnosti na horách.
 • Spolupracuje s orgány veřejné správy, zejména ochrany přírody a životního prostředí.
 • Sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin nehod na horách, navrhuje a doporučuje opatření k snížení jejich počtu.
 • Provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a v domech HS.
 • Provádí lavinová pozorování.
 • Připravuje a školí své profesionální i dobrovolné členy a čekatele.
 • Spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí.

 

První pronikání člověka do neznámých hor s sebou přineslo i první oběti. Jednalo se o lovce, bylinkáře a hledače zlata, kteří zabloudili a zahynuli. Člověk začíná hor využívat ke svému prospěchu. Dostává se čím dál výše a po celých horách si staví příbytky. Život v horách je tvrdý i v souvislosti s klimatickými podmínkami. Nečekané zvraty počasí život na horách znepříjemňují.

Reference:

DEVOLD ACTIVE si kluci nemůžou vynachválit. Jestli existuje ideální prádlo tak je to tohle. Odvádí perfektně pot, když se pohybujeme, a výborně hřeje, když v zimě stojíme na jednom místě bez pohybu. Je to takový spojení nejlepších vlastností několika druhů prádla bez převlíkání.
DEVOLD SPORT je už tradiční klasika na každý den po celý rok, prostě nikdy nezklame. Mám ho na sobě skoro pořád, ať už jsem v terénu při pátračce na hřebenech Krkonoš, ať sedím v kanceláři u počítače nebo se jedu projet do lesa na kole. Adolf Klepš, náčelník HS Krkonoše.

Lepší oblečení než Bergans HS za téměř třicet let mého sloužení neměla. Materiály, střihy i  funkčností. Věřím v další dobrou spolupráci.” Petr Konůpka, člen Horské služby Lysá Hory, Beskydy

 

Z historie Horské služby

První pronikání člověka do neznámých hor s sebou přineslo i první oběti.Jednalo se o lovce, bylinkáře a hledače zlata, kteří zabloudili a zahynuli. Člověk začíná hor využívat ke svému prospěchu. Dostává se čím dál výše a po celých horách si staví příbytky. Život v horách je tvrdý i v souvislosti s klimatickými podmínkami. Nečekané zvraty počasí život na horách znepříjemňují.

Začátek turismu

Postupně začínají chodit do hor i návštěvníci,které láká krásná příroda. Hosté přicházejí v létě i v zimě a obracejí se na domácí obyvatele a znalce hor, aby je zavedli do neznámých koutů pohoří. Proto vzniká už v roce 1850 koncesovaná služba průvodců a nosičů, podmíněná znalostí první pomoci.

Hanč a Vrbata

V zimním období 1900 byla provedena první organizovaná záchranná akce v Krkonoších. 24. března 1913 tam zahynuli při závodě v běhu na 50 km Bohumil Hanč a jeho kamarád VáclavVrbata. Ve sněhové bouři Vrbata poskytl Hančovi část svého oděvu, ačkoli věděl, že nasazuje vlastní život, což bylo posuzováno jako základní čin v pomoci člověka člověku v horách. Proto se stal 24. březen v ČR Dnem Horské služby.

Lyžařství na vzestupu

Po první světové válce dochází k velkému rozvoji lyžařství v českých zemích, a díky tomu stoupá počet návštěvníků zimních hor. S tím se ruku v ruce zvyšuje i počet úrazů a tragických nehod. Již řadu let školili lékaři místní hasiče v poskytování první pomoci v horách. K hasičům se přidružili členové místních spolků zimních sportů a místní obyvatelé. Všichni tito lidé byli většinou velmi dobrými znalci hor. Jejich jedinou nevýhodou bylo nejednotné vedení.

První záchranný sbor

Před zimou v roce 1934 se vytvořil v Krkonoších samostatný záchranný sbor čítající šest oddílů. Zima je dokonale prověřila, a tak byla 12. května 1935 založena jednotná organizace Horské služby v Krkonoších. Předsedou byl okresní hejtman ve Vrchlabí a ustaveno bylo pět stanic. Hlavním problémem bylo materiální vybavení členů HS. Tento nedostatek byl vyrovnán nezměrnou obětavostí, skromností a vynikajícím kamarádstvím členů HS.

Poválečný vývoj

Politické události a druhá světová válka přerušily existenci HS, ale jen co do jména. Podstata práce a myšlenka přežívaly i za okupace. V září 1945 dochází k obnovení činnosti Horské záchranné služby (HZS) v Krkonoších. Postupně vznikají záchranářské spolky i v jiných oblastech. V roce 1948 – Jeseníky, Šumava, 1949 – Orlické hory, 1951 – Beskydy, 1954 – Jizerské hory, 1955– Krušné hory. V roce 1950 se usnesl aktiv dobrovolných pracovníků HZS a požádal o zařazení do tehdejšího Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport v Praze. Byly schváleny stanovy HZS.

Sjednocení Čechů a Slováků

Ke sjednocení dvou největších záchranných organizací v republice, Horské záchranné služby a Tatranské horské služby, dochází 1. 12. 1954, kdy byla ustavena Horská služba s celostátním působením. Byl změněn členský odznak a vytvořeny oblastní komise HS. Nastává velký rozvoj Horské služby. V roce 1957 byl zrušen Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport a vytvořen Československý svaz tělesné výchovy, pod jehož vedení spadala v celé republice i Horská služba. Se zvýšenou úrovní Horské služby rostlo i materiální vybavení záchranných stanic i členů HS. Kromě základních pomůcek, jako jsou svozné saně, lyžařská a horolezecká výzbroj, oblečení členů a zdravotnický materiál, pronikají do vybavení HS další moderní pomůcky pro záchrannou i preventivní činnost.

Kontakt se zahraničím

Zvláštní vliv má zvýšený mezinárodní styk se za hraničními partnery z alpských zemí. Bylo zavedeno mezinárodní značení sjezdových tratí a lyžařských cest. Začínají se používat SOS telefony a radiostanice. Od roku 1967 se jezdí po našich horách sněžné skútry. Postupně se budují a modernizují objekty záchranných stanic a domy HS. Naše Horská služba se stala postupně jednou z nejlépe vybavených organizací svého druhu ve východní Evropě. Pravidelná účast na zasedáních a kongresech IKAR (Mezinárodní federace záchranných služeb) a úspěšné zvládnutí Mezinárodního symposia ve Vysokých Tatrách v prosinci 1967, které řešilo problém právního postavení záchranných služeb a bezpečnosti v horách,vyústilo v přijetí HS ČSSR za člena IKAR, po boku dalších záchranných služeb v Evropě.

Organizační vývoj HS

Dalším mezníkem v upevnění organizační struktury HS bylo schválení nového statutu v letech 1975, resp. 1986. Další změna přišla v roce 1990. Vzniklo tzv. Sdružení horských služeb ČR, kdy jednotlivé oblasti (Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy) měly svoji právní subjektivitu. V roce 2001 vzniká jeden právní subjekt – občanské sdružení Horská služba České republiky. Občanské sdružení je financováno převážně z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. V průběhu roku 2004 došlo k dohodě jednotlivých ministerstev, pro které HS vykonává činnost, že nadále bude HS zastřešována Ministerstvem pro místní rozvoj, jako podpora cestovního ruchu. Na základě rozhodnutí vlády dochází k vytvoření obecně prospěšné společnosti – Horská služba ČR, o.p.s., která od1. 1. 2005 přebírá odpovědnost za činnost HS v České republice.

Stránky horské služby www.hscr.cz